LITE OM...

...SMIDET


En bra sak är funktionell och  behaglig att använda och den pryder sin plats även när den inte är i bruk.


Målet är att få ihop dessa tre till en bra och hållbar produkt.


Något man kan och vill använda.

...MIG


Genom den syduppländska asfalten i Sundbyberg har jag grott upp.

På kringliga vägar över de mellansvenska landskapen har jag sedan färdats för att slutligen slå rot i det nordligaste Uppland.

Rötterna har slagit nya skott och blommar så fint.

Här, bland potatisåkrarna tänker jag bli kvar.

... MIN UTBILDNING


00-04 HDK Stenebyskolan

        Konstsmide metallhantverk


98-00 Kävesta Folkhögskola

        Slöjdlinjen


95-98 Rudolf Steiner seminariet

        Eurytmilärarlinjen


Samt ett otaligt antal små kurser och egna utsvävningar...

...SMEDJAN


Verksamheten är inhyst i Lövstabruks norra klensmedja i brukets södra del.

Med verkstadslängorna i ryggen och med utsikt över den övre bruksdammen och övriga bruket är det en fantastisk miljö att arbeta i.

1700-talet och järnhanteringen är ständigt närvarande i och utanför väggarna.